Czyste parapety i balkony

osłony murków między balkonami

osłony murków między balkonami odbierają ptakom miejsce spoczynku i desantu na balkon